Reduksjon i kjernekraftverk

Telinetbloggen atomkraftverk

I en artikkel i Europower.com omtales rapporten «The World Nuclear Industry Status Report 2014», som er utgitt av en uavhengig engelsk og fransk forsker. Den slår fast at kjernekraftproduksjonen er redusert fra 2660 TWh da den var på topp i 2006 til 2360 TWh i fjor. Imidlertid var det en svak økning fra 2012 til 2013.

Fra 2000 til 2013 gikk 57% av investeringene i kraftproduksjonen til fornybar energi og 3% til kjernekraft, mens resten gikk til fossile kraftverk (olje, gass, kull). Prognosen viser at om denne utviklingen fortsetter vil fornybar kraft gå forbi kjernekraft om ca ti år.

Telinet Energi mener at det er svært positivt at investeringene i fornybar kraftproduksjon går riktig vei. I Norge bidrar vi til dette ved at naturen har lagt til rette for stor produksjon av vannkraft. På grunn av handel med utlandet og eksport av opprinnelsesgarantier er imidlertid andelen av fornybar energi i forbruket sterkt synkende. For å motvirke dette mener vi at både bedrifter og private husholdninger bør velge 100% fornybar energi. Dette vil bidra til at det blir mindre attraktivt å produsere energi på en måte som skader miljøet i fremtiden.

Følg nyheter om miljø og energi også på Telinet/Twitter og Telinet/Google+

Publisert: 21. august 2014 | Fornybar energi, Telinet Energi | Kommentarer er skrudd av for Reduksjon i kjernekraftverk