Værets mulige påvirkning på strømprisene uke 2

Ingen vesentlige endringer i værforholdene

Det er foreløpig få eller ingen signaler som tyder på at Lavtrykksaktiviteten mot Skandinavia og Nord-Europa vil opphøre med det første. Inneværende uke preges Mellom-Europa av periodevis sterk vind og mye nedbør, mye nedbør vil også påvirke nordlige deler av Sverige. Temperaturene vil varier en del, i første omgang opprettholdes en mild værtype over Skandinavia og Europa men mot helgen forventes kaldere værforhold.

I løpet av neste uke vil Lavtrykkene fra Nord-Atlanteren trolig kjøre mer mot Norskehavet og videre nordøstover mot Barentshavet, samtidig som et Høytrykksfelt etableres over England, Frankrike, Spania og Portugal. Fra cirka Tyskland og østover etableres trolig en svakere Lavtrykkssone. Skandinavia vil derfor oppleve stigende temperaturer igjen og periodevis betydelig nedbør konsentrert vest for fjellkjedene. Tørre værforhold utvikles lengst vest og sørvest i Europa, mens en litt kjøligere værtype vil trolig etableres øst i Europa og øst for Balkan i Middelhavet. Vindstyrken over Tyskland og Danmark forventes også å bli betydelig redusert neste uke sammenlignet med inneværende uke.

Dominerende værforhold inneværende uke sørger for negativt prispress. Neste uke vil været i Norden bidra til fortsatt negativt prispress, men noe mer usikkert bidra fra Kontinentet da lavere temperaturer i Tyskland kombinert med redusert vind muligens bidrar til et positivt prispress.

Etter hvert som vi beveger oss mot slutten av januar og utover i februar så må vi forvente større sannsynlighet for lengre perioder med tørrvær og kulde, noe som isolert sett vil sørge for raskt stigende strømpriser. Foreløpig er det ingen indikasjoner på noen dramatisk omlegging av værforholdene de neste 10-14 døgn.

Inge Johannessen
Seniormeteorolog
StormGeo


Publisert: 10. januar 2012 | Vær | Kommentarer er skrudd av for Værets mulige påvirkning på strømprisene uke 2