Værets mulige påvirkning på strømprisene uke 51

Ustabil og generelt mild værtype opprettholdes

Inneværende uke utvikles flere moderate til sterke Lavtrykk i Nord-Atlanteren som avanserer østover mot Storbritannia og videre østover mot Frankrike, Tyskland, Skandinavia og Mellom-Europa. Denne værtypen bidrar til sterk vind og mye nedbør over Europa inklusiv sørlige og østlige deler av Skandinavia.

I løpet av helgen og første halvdel av neste uke utvikles betydelig kaldere værforhold over Skandinavia og Mellom-Europa. Snøbyger vil i hovedsak konsentreres langs Nordsjø- og Norskehavskysten av Norge, samt i perioder innover Tyskland og videre sørover mot Alpene.

I løpet av neste uke vil Lavtrykkene fra Nord-Atlanteren skifte til en litt mer nordlig bane, som da vil kjøre lavtrykkene mellom Grønland og Skottland og videre nordøstover mot Norskehavet og Skandinavia. Samtidig ser det ut til at et tørrere Høytrykksfelt utvikles over Vest- og Sørvest-Europa. Denne værtypen vil sannsynligvis opprettholdes gjennom Julehelgen og utover Romjulsuken.

Når det gjelder temperaturforholdene så betyr det størst sannsynlighet for gjennomsnittelig mildvær i Skandinavia for perioden 21-31 desember, nøytrale temperaturforhold i Vest-Europa og kaldt i Øst-Europa. Dominerende sørvest til vestlig vindfelt over Skandinavia vil også bidra til at nedbøren i hovedsak konsentreres vest for fjellkjedene, hvorpå disse områdene trolig akkumulerer nedbør i overkant av gjennomsnittet for årstiden. Samtidig øker det muligheten for mye opphold østafjells i Norge samt i Sverige og Finland.

Bortsett fra korte perioder med vinterlige temperaturer over Skandinavia og deler av Europa så antyder vi altså en dominerende mild og normal-til-våt værtype over Skandinavia. Utviklingen av vind, nedbør- og temperaturforhold de neste 14-16 døgn vil isolert sett bidra til å dempe eller opprettholde relativt lave strømpriser.

– Meteorolog hos StormGeo AS


Publisert: 14. desember 2011 | Vær | Kommentarer er skrudd av for Værets mulige påvirkning på strømprisene uke 51