En 100 % fornybar verden innen 2050?

Det gir håp å lese WWFs «The Energy Report» som slår fast at kull, olje og gass kan gjøres overflødig innen 2050.

WWF sin rapport viser at fornybare energikilder, som vind, vann, jordvarme og solenergi, kan dekke hele verdens energibehov innen 2050, hovedsakelig med dagens teknologi. Men detter krever storsatsning fra næringsliv og regjeringer.

Telinet har i flere år jobbet med nettopp å fremme fornybar energi i Norge, sier Jan Kristian Mardal i Telinet Energi som fullt ut støtter rapporten fra WWG. – Vi lever alle sammen i en begrenset biosfære på Jorden og vi må alle bidra til å begrense utslipp fra fossilt brensel, fortrinnsvis med elektrisitet, som må være fra garantert fornybare energikilder.

Se hele pressemeldingen


Publisert: 9. mai 2013 | Fornybar energi, Klima, Telinet Energi | Kommentarer er skrudd av for En 100 % fornybar verden innen 2050?