Kjør elbil med strøm fra fornybar energi

Med ny teknologi og stor satsing på ladestasjoner kan du nå kjøre elbil fra Bergen til Oslo. Men for at dette skal være et best mulig miljøalternativ, må strømmen være produsert av fornybar energi.

– Nå er elbilen på et nivå som gjør at folk faktisk kan bruke den som bil nummer en og ikke som bil nummer to, sier Jan Kristian Mardal, ENØK-ansvarlig i Telinet Energi.
– Elbilene har ingen CO2-utslipp og elbil-kjørerne er dermed med på å gjøre Norge og verden grønnere. Og med den store satsingen på ladeinfrastruktur de siste årene kan elbilen kjøre lange strekninger.

Det er likevel en liten hake ved miljøalternativet. Mesteparten av strømmen vi produserer i Norge er fra miljøvennlige kilder som vannkraft. I utgangspunktet er derfor miljøgevinsten ved å bruke elbiler stor. Problemet er at store deler av norskprodusert strøm eksporteres til det europeiske strømmarkedet og at vi importerer strøm produsert fra for eksempel kullkraft.

– Bruker du elbil, kan du legge press på de som leverer strøm til ladestasjonene. Be om garantier på at strømmen er fra fornybare kilder, sier Mardal i Telinet.

Se hele pressemeldingen


Publisert: 29. mars 2013 | Enøk, Fornybar energi, Klima, Telinet Energi | Kommentarer er skrudd av for Kjør elbil med strøm fra fornybar energi