Solfangere og solceller – Hva er forskjellen?

Av Telinets ENØK-ansvarlig Jan Kristian Mardal
Av Telinets ENØK-ansvarlig Jan Kristian Mardal

Av Telinets ENØK-ansvarlig Jan Kristian Mardal

Telinetbloggen solenergi

Solenergi kan benyttes ved hjelp av solfangere og solcellepaneler. Hva er forskjellen på disse to systemene? Jo, mens solfangere varmer opp vann, lager solceller elektrisitet.

Solvarmeanlegg kan brukes til å varme opp tappevann og til romoppvarming i bygg. Et solvarmeanlegg består av en solfanger, en varmtvannstank, et distribusjonssystem for varmt vann rundt i bygget og et styringssystem. I Norge vil et godt dimensjonert system for bolig kunne produsere 300-700 kWh pr kvadratmeter solfangerareal i året. Solfangere egner seg spesielt godt i kombinasjon med vannbåren gulvvarme og oppvarming av basseng, for de som har det.

Solceller omdanner derimot solenergi til elektrisitet, og kan brukes til å dekke deler av strømforbruket i hjemmet. Energiproduksjonen over året avhenger av solinnstrålingen. Et solcelleanlegg sørøst i Norge kan produsere nesten på nivå med et anlegg i Syd-Tyskland. Det er mulig for en bolig med et solfylt tak med plass til cirka 13 kvadratmeter paneler å produsere cirka 2.000 kWh. Hvis man har 100 kvadratmeter tilgjengelig, er det mulig å produsere omtrent 15.000 kWh årlig, og kanskje være selvforsynt med strøm fra mars til oktober. Midlertidig overproduksjon kan selges ut på nettet. Solcellepaneler kan også brukes som taktekke i stedet for taksten. Dette er med å redusere investeringen ved nybygg. Enkelte legger også solcellepaneler på sin sydvendte garasje for lading av el-bilen sin.

Vi var tidlig ute i Norge på 80-tallet, da vi tok i bruk solcellepaneler på avsidesliggende hytter uten tilgang til strøm. Siden har vi sakket akterut i solenergibruken i Norge i forhold til land vi bør sammenligne oss med. Dette er mye på grunn dyr teknologi og komparativt billig strøm fra nettet. Tilskuddsordninger i andre land og dermed økt produksjon av solcellepaneler har de siste årene drevet prisen på løsninger for solenergi stadig nærmere lønnsomhet, også i Norge.

Mengden solenergi som treffer Jorden i løpet av ett år, er om lag 15 000 ganger større enn hele verdens årlige forbruk av primærenergi. Det sier noe om hvilke globale muligheter for energiforsyning som ligger i solenergi når solfangere og solcellepaneler når lønnsomhet.

Kilder: Enova, Elbilforeningen og Norsk Solenergi.

Følg interessante temaer om strøm og klima også på Telinet/Google+ og Telinet/Twitter

 


Publisert: 13. november 2014 | Enøk, Fornybar energi, Kronikk, Telinet Energi | Kommentarer er skrudd av for Solfangere og solceller – Hva er forskjellen?